بازگشت به صفحه اصلی
بازگشت به صفحه اصلی
جستجوی پیشرفته

وبلاگ اصلي
لينك‌دونى
روزنوشت
جستجو در: يادداشتها نظرات هر دو
عين کلمه ترکيب مشابه
ترتيب قرار گرفتن بر اساس:
ترتيب قرار ‌گرفتن در صفحه:

نتايج جستجو از:

راهنمايى ؛
اين موتور جستجو در حالت عادى، کلمات وارد شده را به ترتيب جستجو مى‌کند. براى اينکه عبارتى را عينا ً جستجو کنيد، بايد اين‌گونه آن‌را مشخص کنيد:

"Movable Type"

همچنين کلمات کليدي AND ، OR و NOT براي درست کردن عبارات شرطى، پشتيانى مى‌شود:

مثال: personal OR publishing يا publishing NOT personal